Çalışma İzni

Türkiye’de Çalışma İzni Alma

Türkiye’de şirket kurulduktan sonra doğan ihtiyaçları çok iyi biliyoruz. Yeni kurulan bazı şirketler kendi bordroları altında yabancı personel istihdam etmek ister. Türkiye’de işleyiş gösteren bir muhasebe firması olarak şirketlerin yabancı personeli için gerekli olan çalışma izinlerinin alınmasında destek sağlıyoruz.

Türkiye’de çalışmak için çalışma izni gereken yabancılar Türkiye ya da yurtdışında başvuru yapabilirler.

  • Yurtdışında ikâmet eden yabancılar, oturdukları ya da vatandaşı oldukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarına başvurabilirler.
  • Geçerli oturma izni olan yabancılar (eğitim amaçlı oturma izinleri dışında en az 6 ay geçerli olması şartıyla) doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapabilirler.

Çalışma izniyle ilgili daha fazla bilgi ve destek için size ve yabancı çalışanlarınıza yardıma hazırız.