Danışmanlık

Yabancı Şirketler için Danışmanlık Hizmetleri

Şahsi sorumluluklar zaman zaman şirketin ortak amacından önce gelebilir. Ekip, performansı yüksek bireylerden oluşurken ekibin genel performansı beklenenden düşük kalabilir.  Firmamız Budak Mali Müşavirlik, şirketin genel strateji ve hedefiyle şirket içindeki bireylerin itici güç ve sorumluluklarını uygun değer düzeyde tutulmasına yardımcı olarak durumlara farklı görüş açılarından bakar.  Yetersizlik ve fırsatları tanılayıp tespit ederek mükelleflerinin performansını azami seviyeye çıkarmak için yöntemler geliştir.

Hem yatırım ortağı arayan yerel firmalarla hem de iktisap veya sermaye yatırımıyla Türkiye pazarına girmeye çalışan yabancı firmalarla çalışıyoruz.

Yabancı şirketler, Türkiye’de ticari faaliyete başlamaya karar verdiklerinde kendi sistemlerini uygularken birçok engel ve zorlukla karşılaşır. Söz konusu bu iş kültürleri çatışmasından kaçınmak, uygulanmaya çalışılan başarılı sistemlerle, Türk iş çevresinin gerçekliklerini doğru şekilde birleştirebilmeyi gerektirir. Mükelleflerimize bu tür konularda gerçekçi çözümler üretiriz.