KDV İadesi

Türkiye’de KDV Beyannamesi

Bir mali müşavirlik firması olarak, hem Türk hem de yabancı mükelleflerimize Katma Değer Vergisi Beyanı hizmeti sunuyoruz.

KDV beyannamesi hizmetimiz sayesinde yabancı yatırıcımlar karmaşık işleyişlerden kurtularak işlerini kolaylaştırıyor.

Vergiden muaf olan faturalarda ve benzer işlemlerde düzenlenen evraklardaki Katma Değer Vergisi (VAT) uyarınca;

  • Mal ve Hizmet İhracatı,
  • Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) altında yapılan araç, petrol araştırma ve yatırımları için yapılan muafiyet,
  • Transit ulaşım,
  • Diplomatik muafiyet,

KDV’ye tâbi olan vergi mükelleflerinin işlemleri üzerinden hesaplanan çıktı KDV’sinden düşürülür. KDV’ye tâbi olan işlemlerin yokluğunda ya da çıktı KDV’sinin girdi KDV’sinden az olduğu durumlarda, hesaptan düşürülemeyecek olan girdi KDV’si, Maliye Bakanlığı tarafından karar verilmiş olan esaslara müstenit olarak bu tür işlemleri gerçekleştiren şirketlere iade edilir.