Turkish Tax Calendar

OCAK 2012 / JANUARY 2012


 

23 Ocak 2012 / 23rd of January

 • Muhtasar (Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Damga Vergisinin Beyanı / Submission of Stamp Tax Declaration
 • SSK tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

24 Ocak 2012 / 24th of January

 • Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration

26 Ocak 2012 / 26th of January

 • Muhtasar (stopaj ) ödeme / Stoppage Tax Payment
 • Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT PaymentE
 • Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

31 Ocak 2012 / 31st of January

 • SSK ve bağ kur Ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment
 • 2012 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit ödemesi / Motor Vehicle Tax 1st Instalment Payment
 • 2011 Yılında Kullanılan Defterlerin 2012 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik / 2011 Official Books Notarization in case They are used in 2012

ŞUBAT 2012 / FEBRUARY 2012


14 Şubat 2012 / 14th of February

 • 2011 IV. Dönem geçici Verginin Beyanı / Submission of 2011 4th Quarter Provisional Corporate Income Tax Declaration012 YILI VERGİ

17 Şubat 2012 / 17th of February

 • 2011 IV. Dönem Geçici Vergisinin Ödemesi / 2011 4th Quarter Provisional Corporate Income Tax Payment

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

23 Şubat 2012 / 23rd of February

 • Muhtasar (Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Damga Vergisinin Beyanı / Submission of Stamp Tax Declaration
 • SSK tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

İDARESİ BAŞKANLIĞI

24 Şubat 2012 / 24th of February

 • Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration

26 Şubat 2012 / 26th of February

 • Muhtasar (stopaj ) ödeme / Stoppage Tax Payment
 • Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT PaymentE
 • Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

29 Şubat 2012 / 29th of February

 • SSK ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

MART 2012 / MARCH 2012


 

23 Mart 2012 / 23nd of March

 • Muhtasar ( Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Şubat 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
 • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

26 Mart 2012 / 26th of March

 • 2011 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi / Submission of 2011 Annual Income Tax Declaration
 • Şubat 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiV/ Submission of VAT Declaration and PaymentE
 • Şubat 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment
 • Muhtasar (Stopaj) Ödeme / Stoppage Tax Payment

İDARESİ BAŞKANLIĞI

31 Mart 2012 / 31st of March

 • SSK ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

NİSAN 2012 / APRIL 2012


 

2 Nisan 2012 / 2nd of April

 • 2011 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi / 2011 Income Tax 1st Instalment Payment
 • 2011 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi / Submission of Certain Trial Balance

24 Nisan 2012 / 24th of April

 • Muhtasar (Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration
 • Mart 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of Stamp Tax Declaration
 • SSK tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

25 Nisan 2012 / 25th of April

 • 2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi / Submission of 2011 Annual Corporate Income Tax Declaration2012 YILI VERGİ

26 Nisan 2012 / 26th of April

 • Muhtasar (Stopaj) Ödemesi / Stoppage Tax Payment
 • Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT PaymentE
 • Mart 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

30 Nisan 2012 / 30th of April

 • 2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi / 2011 Annual Corporate Income Tax Payment012 YILI VERGİ
 • 2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi / Submission of Certain Trial Balance
 • SSK ve Bağ kur Ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

MAYIS 2012 / MAY 2012


 

14 Mayıs 2012 / 14th of May

 • 2012 I. Geçici Vergi Beyanı / Submission of 1st Quarter Provisional Corporate Income Tax Declaration

17 Mayıs 2012 / 17th of May

 • 2012 I. Geçici Vergi Dönemine Ödemesi / 1st Quarter Provisional Corporate Income Tax Payment

2012 YILI VERGİ

23 Mayıs 2012 / 23rd of May

 • Nisan 2012 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyanı / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Nisan 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
 • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

24 Mayıs 2012 / 24th of May

 • Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration

28 Mayıs 2012 / 28th of May

 • Muhtasar (Stopaj) Ödemesi / Stoppage Tax Payment
 • Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT PaymentE
 • Nisan 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi/ Stamp Tax Payment

31 Mayıs 2012 / 31st of May

 • 2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi / Environmental Cleaning Tax 1st Instalment Payment
 • SSK ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

 

HAZİRAN 2012 / JUNE 2012


 

2012 YILI VERGİ

25 Haziran 2012 / 25th of June

 • Mayıs 2012 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyanı / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration
 • Mayıs 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
 • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

İDARESİ BAŞKANLIĞI

26 Haziran 2012 / 26th of June

 • Mayıs 2012 Dönemine Ait Muhtasar (stopaj) Ödeme / Stoppage Tax Payment
 • Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT Payment
 • Mayıs 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

VERGİ TAKVİMİ

30 Haziran 2012 / 30th of June

 • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

 

TEMMUZ 2012 / JULY 2012


 

2 Temmuz 2012 / 2nd of July

 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi / Income Tax 2nd Instalment Payment

27 Temmuz 2012 / 27th of July

 • Muhtasar ( Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration
 • Haziran 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of Stamp Tax Declaration

30 Temmuz 2012 / 30th of July

 • Muhtasar (stopaj ) Ödemesi / Stoppage Tax Payment
 • 2012 Haziran dönemine ait katma değer vergisinin alınması / VAT Payment

İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Haziran 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

31 Temmuz 2012 / 31st of July

 • 2011 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi / Income Tax 2nd Instalment Payment
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi / Motor Vehicle 2nd Instalment Payment
 • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

EYLÜL 2012 / SEPTEMBER 2012


24 Eylül 2012 / 24th of September

 

 • Ağustos 2012 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyanı / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Ağustos 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration
 • Ağustos 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
 • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

İDARESİ BAŞKANLIĞI
26 Eylül 2012 / 26th of September

 • Muhtasar ( Stopaj ) Ödemesi / Stoppage Tax Payment
 • Ağustos 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT Payment
 • Ağustos 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

30 Eylül 2012 / 30th of September

 • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

 

EKİM 2012 / OCTOBER 2012


 

23 Ekim 2012 / 23rd of October

 • Muhtasar (Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • IEylül 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
 • SSK Tahakkuk / Submission of SSK (Social Security) Declaration

24 Ekim 2012 / 24th of October

 • Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration

30 Ekim 2012 / 30th of October

 • Muhtasar (Stopaj) Ödemesi / Stoppage Tax Payment
 • Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT Payment
 • Eylül 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

31 Ekim 2012 / 31st of October

 • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

 

KASIM 2012 / NOVEMBER 2012


 

14 Kasım 2012 / 14th of November

 • 2012 III. Dönem Geçici Vergi Dönemi / Submission of 3rd Quarter Provisional Corporate Income Tax Declaration

İDARESİ BAŞKANLIĞI
19 Kasım 2012 / 19th of November

 • 2012 III. Dönem Geçici Vergi Ödemesi / 3rd Quarter Provisional Corporate Income Tax Payment

23 Kasım 2012 / 23rd of November

 • Ekim 2012 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyanı / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Ekim 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
 • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

26 Kasım 2012 / 26th of November

 • Ekim 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi / Submission of VAT Declaration and Payment
 • Muhtasar ( Stopaj) ödemesi / Stoppage Tax Payment
 • Ekim 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

30 Kasım 2012 / 30th of November

 • 2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi / Environmental Cleaning Tax 2nd Instalment Payment
 • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment

 

ARALIK 2012 / DECEMBER 2012


 

24 Aralık 2012 / 24th of December

 • Kasım 2012 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyanı / Submission of Stoppage Tax Declaration
 • Kasım 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration
 • Kasım 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
 • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

2012 YILI VERGİ
26 Aralık 2012 / 26th of December

 • Kasım 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT Payment
 • Muhtasar ( Stopaj ) Ödemesi / Stoppage Tax Payment
 • Kasım 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

31 Aralık 2012 / 31st of December

 • 2013 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki / 2013 Official Books Notarization
 • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment